Empresa saludable

“Les persones adultes passem aproximadament la meitat de la nostra vida en l’entorn laboral. Aquest entorn és clau per a la generació d’estils de vida saludable. Millorar la salut dels empleats, afavoreix el compromís i el rendiment dels treballadors i repercuteix també positivament en l’àmbit familiar i comunitari”.

Objectiu de la intervenció:
L’objectiu  és oferir un programa d’accions que permetin als treballadors percebre l’organització com a Empresa Saludable per als seus empleats i per a la comunitat

Per això coneixerem sobre el terreny:

  • Què pensen els empleats sobre el que significa una empresa saludable
  • Quins aspectes motiven realment als treballadors a pensar que treballen en una empresa saludable.
  • Quines necessitats i principals reptes té l’organització per ser percebuda com a empresa saludable pels seus empleats.
Estudi de benestar + programa d’accions  Si vols saber més