Gamificació digital

El present programa acompanya a l’organització en el procés de transformació digital.
Amb un enfocament experience els participants senten i viuen el canvi de mentalitat, a través d’experiències que poden compartir i experimentar a través de les seves conductes i comportaments, amb elements de gamificació.

El programa fomenta el canvi cultural en les persones, a través d’un ecosistema d’innovació, que fomenta la digitalització i la simplificació de tasques i processos.

 

Com?

Dos paràmetres (1) ajuden en la transformació digital:

  • en com tenim digitalitzats els processos
  • en com de digitals són els líders que lideren, i els seus respectius equips

 

(1) The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. MIT Sloan Management