Avaluació de l’acompliment

Les avaluacions de l’acompliment són aquelles reunions/entrevistes entre el cap i el seu col·laborador que tenen com a repte valorar la feina feta i promoure àrees de millora i desenvolupament que generin productivitat i també benestar, gràcies al compromís que assoleixen ambdues parts (un xuti d’oxitocina si us plau).

També anomenades entrevistes d’avaluació de competències, de rendiment, d’objectius, de desenvolupament s’aconsellen fer-les amb certa periodicitat, com a mínim una vegada a l’any. Més enllà de purs formalismes el repte és que sigui una conversa motivadora i compromesa.

Sabies que “en les entrevistes d’acompliment anual, els caps generalment no saben què dir? només un 14,5% estan d’acord amb la seva eficàcia alhora de donar comentaris, feedback en les reunions d’avaluació/rendiment” (2018 Gallup workplace experiences)

  • “Desprès d’una entrevista amb un feedback positiu, només la mitat dels entrevistats surten compromesos”
  • “Desprès d’una entrevista amb un feedback negatiu, 9 de cada 10 empleats surten de la reunió amb un sentiment de nul compromís”
Si necessites revisar-les, perfeccionar-les o guanyar mètode per treure’n més profit… 
Si vols saber més