Professionals

Construeix la teva marca. Emprenedors

Si desitges emprendre un nou projecte professional o empresarial i necessites acompanyament, quest programa t’ajudarà perquè puguis aconseguir els objectius que et marquis.

Amb l’itinerari Professional Development Plan (Pla de Desenvolupament Professional), construiràs una brúixola personal que t’orientarà professionalment i crearàs una nova marca professional.

I a més, si tens projecte i necessites inversió puc ajudar-te com a Mentor Coach de l’organització  privada UP Catalonia.

 

 

 

Coaching

Aconsegueix la teva excel·lència personal i professional, a través d’un procés de reflexió creatiu i orientat a l’acció.

Lideratge, presa de decisions, transició professional, competències relacionals, situacions d’estrès, conflictes, autoconfiança.

 

 

Parlar en públic

 

Augmenta la teva capacitat per influir i comunicar amb eficàcia amb seguretat, fluïdesa i soltesa. Presentacions, reunions, xerrades i conferències. Intervencions amb mitjans de comunicació.

 

Si vols saber més